* vanzarea produselor din portofoliu catre clientii de pe ruta alocata/ * a portfólióban található termékek eladása a kijelölt útvonalon található ügyfeleknek
* intocmirea corecta a documentelor necesare vanzarii/ * az eladáshoz szükséges dokumentumok helyes kitöltése
* prospecteaza si identifica clienti noi pe zona alocata/ *felkutatja és azonosítja az útvonalon található új ügyfeleket
* gestionarea corecta a stocului din masina/ * az autóban található állomány helyes beosztása
* urmarirea si gestionarea soldurilor din piata/ * a piacon található hátrálékok követése és behajtása
* respectarea si aplicarea normelor si a regulilor de functionare interna ale companiei/ * a cég normáinak és belső működési szabályainak betartása és alkalmazása
*participarea activa la sedintele de vanzari/ * az eladási gyűléseken való aktív részvétel

 
Cerinte/ Elvárások

 

*  se cere experienta/ * tapasztalat szükséges

* notiuni elementare de operare PC si experienta de lucru cu PALM/ * alapvető számítógépkezelési ismeretek és PALM munkatapasztalat
* bune abilitati de comunicare si negociere/ * jó kommunikációs és tárgyaló készség
* notiuni teoretice si mai ales practice de vanzare/ * elméleti és főleg gyakorlati eladási ismeretek
* implicare puternica in activitate si initiativa/ * a foglalkozásba való beleélés és kezdeményezőkészség
* responsabilitate maxima si atentie sporita/ * maximális felelősség és fokozott figyelem
* capacitate puternica de auto-organizare/ * erős önszervező képesség

* capacitate de a lucra in echipa/ * csapatmunkában való részvételi képesség
* solicitam garantie materiala pentru gestiune/ * anyagi garanciát kérünk a készletekért
* permis de conducere categoria B (minim 2 ani)/ * B kategóriás gépjárművezetési jogosítvány (minimum 2 éves)

 
Oferta (bonusuri, beneficii)/Ajánlat (bónuszok, juttatások)
* salariu fix + comision din vanzari corelat cu realizarile / * fix fizetés + a teljesíménnyel összehangolt eladási bónusz

* masina si telefon de seriviciu/ * szolgálati autó és telefon
* mediul de munca la standarde ridicate, axat pe performanta/ * magas színvonalú, teljesítményközpontú munkakörnyezet