Regulamentul loteriei publicitare

“Castiga cu un-doi reincarcare prepay in reteaua ta!”

19.09.2022 – 25.09.2022

Art. 1. Organizator

Prezenta loterie este organizata de Mobile Distribution S.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, Cluj  si adresa de corespondenta situat in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.110, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/622/1997, CUI RO 9338154, capital social 99.000 lei, avand contul bancar nr. RO82 BRDE 130S V286 5119 1300, deschis la BRD-GSG Cluj-Napoca, reprezentata prin Calin Vasile Chira, in calitate de Administrator.

Art. 2. Drept de participare

La loteria publicitara “Castiga cu un-doi reincarcare prepay in reteaua ta!”” poate participa orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii concursului, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai tertilor implicati in realizarea si implementarea materialelor dedicate campaniei, precum si a sotului/sotiei si a membrilor familiilor acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (copii, parinti, frati/surori).

Participarea la loterie presupune cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament de desfasurare.

Participantii trebuie sa corespunda cerintelor de mai sus, In caz contrar fiind descalificati.

Art. 3. Durata

Loteria publicitara se va desfasura In perioada 19.09.2022 – 25.09.2022, iar extragerea castigatorilor va avea loc In data de 26.09.2022 cu ajutorul website-ul commentpicker.com si acestia vor fi anuntati pe canalul de Instagram in termen de maxim 10 zile de la data extragerii.

Art. 4. Aria de desfasurare

Loteria publicitara “Castiga cu un-doi reincarcare prepay in reteaua ta!”” se desfasoara pe pagina de Instagram a organizatorului „undoi.centru.plati”, la adresa htps://www.instagram.com/undoi.centru.plati iar premiile se acorda numai pe teritoriul Romaniei.

Art. 5. Mecanismul loteriei publicitare

Pentru a se inscrie la loteria publicitara, participantii trebuie sa acceseze in perioada 19.09.2022 – 25.09.2022 fotografia si postarea concursului de pe pagina Instagram a Organizatorului „undoi.centru.plati”, la adresa https://www.instagram.com/undoi.centru.plati/, sa dea Follow (urmarire) paginii de Instagram „undoi.centru.plati”, si sa eticheteze (taguiasca) in comentariul de la postarea concursului 2 (doua) persoane din lista de prieteni cu care pot vorbi la telefon ore in sir.

Urmand instructiunile de mai sus, participantii sunt inscrisi in concurs si pot castiga unul din cele 3 premii  oferite.

Premiile constau in 3 reincarcari prepay in valoare de 25 Euro fiecare, iar castgatorii pot alege una dintre retelele Orange, Vodafone, Telekom sau Digi. Castigatorii vor putea alege reincarcare prin cod de reincarcare sau direct pe numar pentru retelele Orange si Vodafone. Pentru reteaua Digi va fi disponibila doar reincarcarea direct pe numar.

Castigatorii va fi extrasi aleator prin intermediul website-ul commentpicker.com.

Numele castigatorilor si castigurile acordate se vor face publice pe pagina Instagram al Organizatorului pana cel tarziu in data 05.10.2022, iar castigatorii vor fi contactati prin mesageria Instagram in vederea comunicarii datelor necesare validarii desemnarii: numele si prenumele,  numarul de telefon si adresa de e-mail.

Nu este posibila inlocuirea premiului castigat cu un premiu alternativ si si nu se poate solicita contravaloarea in bani a acestuia.

O persoana se poate inscrie la loterie de mai multe ori, numarul de comentarii fiind nelimitat/persoana, cu conditia ca prietenii etichetati sa fie diferiti. Inscrierea este gratuita, dar conditia de participare este sa Indeplineasca toate conditiile de Inscriere mentionate.

Pentru a putea participa la loterie, datele postate pe pagina de Instagram a Organizatorului si datele furnizate de catre castigator trebuie sa fie reale si corecte.  Orice tentativa de fraudare a regulamentului se sanctioneaza cu excluderea persoanelor suspectate din extragere.

Art. 6. Conditii de validitate

Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Art. 7. Acordarea premiului:

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicatiei disponibile pe site-ul de internet https://commentpicker.com/ la punctul de lucru al Organizatorului din Cluj Napoca, Calea Turzii nr. 110, judet Cluj, In prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului, desemnati de catre acesta in acest scop.

Pe langa desemnarea castigatorilor, conform aceleiasi proceduri, se vor desemna si 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu, pentru eventualitatea in care castigatorii nu pot fi contactati sau participarea acestora este invalidata din cauza nerespectarii conditiilor impuse prin prezentul Regulament.

Rezultatul desemnarii castigatorilor va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar Organizatorul Concursului va face public numele castigatorilor pe profilul sau de Instagram, https://www.instagram.com/undoi.centru.plati/, pana cel tarziu in data de 05.09.2022.

Castigatorii vo fi anuntati de catre Organizator printr-un mesaj privat pe contul de Instagram cu care au participat la loterie, Organizatorul depunand toate eforturile necesare pentru a putea intra In legatura cu acestia. Prin participarea la loteria publicitara, participanii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiului si sunt de acord sa li se faca public numele pe pagina de Instagram a Organizatorului. In cazul in care participantii nu sunt de acord, nu li se poate acorda premiul.

Castigatorii au la dispozitie 2 zile calendaristice de la data contactarii lor pentru a confirma desemnarea (prin transmiterea datelor personale solicitate de Organizator).

In cazul in care castigatorul nu solicita intrarea in posesia premiului, in termenul indicat de Organizator, castigatorul isi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactand rezervele desemnate si depunand toate eforturile necesare pentru a intra in legatura cu acesta. In cazul in care rezerva 1 desemnata nu solicita intrarea in posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactata, se apeleaza la a doua rezerva. In cazul in care nici a doua rezerva desemnata nu solicita intrarea in posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactata, Organizatorul va dispune de premiu dupa cum va considera.

In cazul In care intervine oricare dintre urmatoarele situatii:

castigatorul este descalificat si isi pierde dreptul asupra premiului si  Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervei/rezervelor desemnate. Contactarea rezervei extrase se face in aceleasi conditii ca si contactarea castigatorului. Daca nici rezervele nu respecta conditiile impuse mai sus, vor fi descalificate, iar premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

Art.8. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători (dacă este cazul), în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Art. 9. Litigii

In cazul unor litigii aparute Intre Organizator si participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate In litigiu vor Inainta litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului.

Art.10. Prelucrarea  si stocarea datelor personale

Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii si a identificarii ulterioare a castigatorilor, respectiv: numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail, informatiile publice din contul de Instagram, sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: intrarea in posesie a premiilor castigate, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari, predarea premiului. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in loteria publicitara si prevederile legale in vigoare (de ex. Codul fiscal, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la loterie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata mai jos (art.9.4), caz in care nu veti putea participa la loteria publicitara si nu veti putea intra in posesia premiului castigat.

9.2. Organizatorul nu realizeaza o prelucrare a datelor cu caracter personal al persoanelor mentionate/etichetate  public in comentariile de participare la concurs. In ce priveste prelucrarea datelor publice pe Instagram se aplica Politica de Confidențialitate al Instagram cu mentiunea ca o persoana poate oricand sa revizuiasca setarile de confidentialitate si ca poate in orice moment sa elimine o eticheta realizata de o alta persoana .

9.3.In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

9.4. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@un-doi.ro in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati exprimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predarea premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

9.5. Nu utilizam datelele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la persoanele vizate.

9.6. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

Art. 10. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Art. 11.  Diverse

Acest regulament oficial este intocmit de Mobile Distribution S.R.L. si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei in vigoare in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, incepand cu data de 19.09.2022 pe site-ul www.un-doi.ro . Totodata, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat in scris la punctul de lucru din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.110, jud. Cluj, pe e-mail la adresa marketing@un-doi.ro.

Participantii nu pot solicita modificarea parametrilor campaniei.

Mobile Distribution S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea promotiei, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri.

Cu exceptia cazurilor in care Regulamentul prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate la sediul social/secundar al Organizatorului si pe site-ul www.un-doi.ro.

In cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii si orice alta persoana fizica sau juridica implicata sunt exonerati de orice raspundere.

Mobile Distribution S.R.L.

Data 19.09.2022