Selecţia partenerilor un-doi

Procedura de selectie a partenerilor

Promovam conditii egale partenerilor de acelasi rang.

  Mobile Distribution SRL in selectarea partenerilor sai, isi asuma obligatia de a aplica un set de principii in vederea calificarii, acordand beneficii egale celor aflati in situatii egale.
   
  Criteriile de calificare sunt obiective, transparente si nediscriminatorii, prin care se asigura faptul ca la conditii similare va fi acordat fiecarui partener un tratament similar, evitand orice forma de discriminare.
Criterii de calificare

Conditie Juridica si Economico-Financiara:

 • Obligativitatea existentei unui mandat administrator valabil la data semnarii contractului de furnizare marfa – prestari servicii;
 • Existenta unui sediu social valabil;
 • Obligativitatea semnarii unui contract de furnizare marfa – prestari servicii;
 • Lipsa dosarelor de judecata avand calitatea de debitor/parat;
 • Poseda un magazin pozitionat intr-un vad comercial;
 • Impotriva societatii partener, nu trebuie sa se fi declansat procedura insolventei;
 • Nu trebuie sa se afle in stare de dizolvare, lichidare, intrerupere temporara de activitate etc.;
 • Lipsa incidentelor bancare

Deschidere si proactivitate in adoptarea unor sisteme moderne de lucru

 • Capacitate de a accesa internetul
 • Capacitatea comunicarii prin e-mail / sms

Disponibilitate de a lucra cu Banca si de a emite instrumente de garantare.