Regulamentul loteriei publicitare “Castiga un voucher Netflix” 17.12.2020 – 21.12.2020

Regulamentul loteriei publicitare

“Castiga un voucher Netflix”

17.12.2020 – 21.12.2020

   
 
 
 
 

Art. 1. Organizator

Mobile Distribution S.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, înregistrată la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/622/1997, CUI RO 9338154, capital social 99.000 lei, avand contul bancar nr. RO82BRDE130SV28651191300, deschis la BRD Cluj-Napoca, reprezentata prin Calin Vasile  Chira, in calitate de Administrator.

 

Art. 2. Drept de participare

La loteria publicitara Castiga un voucher Netflixpoate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data inceperii concursului, cu excepţia angajaţilor Organizatorului si ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la loterie presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata

Loteria publicitara se va desfaşura în perioada 17.12.2020-21.12.2020, iar extragerea castigatorului va avea loc în data de 22.12.2020, ora 12.00. Castigatorul va fi anuntat pe canalul de social media de Facebook pana in data de 24 decembrie 2020.

 

Art. 4. Aria de desfasurare

Loteria publicitara Castiga un voucher Netflixse desfășoară pe contul de Facebook al organizatorului, pe adresa https://www.facebook.com/undoi.centru.plati, iar premiile se acordă numai pe teritoriul României.

 

Art. 5. Mecanismul loteriei publicitare

Pentru a se inscrie la loteria publicitara, participanţii trebuie să acceseze în perioada 17.12.2020-21.12.2020 fotografia si postarea Concursului de pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/undoi.centru.plati , să dea Like paginii de Facebook un-doi Centru de Plati și să eticheteze (taguiasca) în comentariul de la postarea concursului 2 (doua) persoane din lista de prieteni, care iubesc serialele.

Urmând instructiunile de mai sus, participantul este înscris în concurs și poate câștiga prin tragere la sorti unul din cele 5 premii oferite.

Premiile constau in 5 Vouchere Netflix in valoare de 15 Euro (respectiv 85 lei, cu TVA inclus) fiecare.

Valoarea produselor oferite cu titlu gratuit este 425 lei (cu TVA inclus) si reprezinta 5 premii.

Castigatorul va fi contactat de catre Organizator prin intermediul mesageriei Facebook in vederea comunicarii datelor necesare transmiterii Premiului.

Nu este posibilă înlocuirea premiului câştigat cu un premiu alternativ şi nu se poate solicita contravaloarea în bani a acestuia.

O persoană se poate inscrie la loterie de mai multe ori, numarul de comentarii fiind nelimitat/persoana, cu conditia ca prietenii etichetati sa fie diferiti. Inscrierea este gratuita, dar conditia de participare este sa îndeplineasca toate condițiile de înscriere mentionate.

Pentru a putea participa la loterie, datele postate pe pagina de Facebook a Organizatorului trebuie să fie reale și corecte.  Orice tentativa de fraudare a regulamentului se sanctioneaza cu excluderea persoanelor suspectate din extragere.

 

Art. 6. Condiții de validitate

Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 
 
Art. 7. Acordarea premiului:

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicaţiei disponibile pe site-ul de internet https://commentpicker.com/  la sediul Organizatorului din Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai Organizatorului, desemnaţi de către acesta în acest scop.

Pe lângă desemnarea câştigătorilor, conform aceleiaşi proceduri, se vor desemna si 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu, pentru eventualitatea în care câştigătorii nu pot fi contactati sau participarea acestora este invalidată din cauza nerespectării condiţiilor impuse prin prezentul Regulament.

Rezultatul desemnării câștigătorilor va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar Organizatorul Concursului va face public numele câștigătorilor pe profilul său de Facebook, https://www.facebook.com/undoi.centru.plati și premiile vor fi acordate pana cel tarziu in data de 24 decembrie 2020.

Câştigătorii vor fi anunțați de catre Organizator printr-un mesaj privat pe contul de Facebook cu care au participat la Concurs, Organizatorul depunand toate eforturile necesare pentru a putea intra în legatură cu aceștia. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiilor si sunt de acord sa li se faca public numele pe pagina de Facebook a Organizatorului. In cazul in care participantul nu este de acord, nu i se poate acorda premiul.

Câştigătorul are la dispozitie 2 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea şi de a solicita transmiterea premiului. Premiul se va transmite prin intermediul emailului, la adresa comunicată de câştigător prin mesaj privat.  Preluarea premiilor va fi efectuata în baza confirmarii emailului din partea castigatorilor.

În cazul în care castigatorul nu solicită intrarea în posesia premiului, în termenul indicat de Organizator, câştigătorul îşi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactând rezervele desemnate și depunând toate eforturile necesare pentru a intra în legătură cu acestea. În cazul în care nici una din rezervele desemnate nu solicită intrarea în posesia premiului sau nu pot fi contactate, acestea sunt descalificate, iar Organizatorul va dispune de premii după cum va considera.

În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situaţii:

câştigătorul este descalificat si îşi pierde dreptul asupra premiului şi Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervei/rezervelor desemnate. Contactarea rezervei extrase se face în aceleaşi condiţii ca si contactarea câştigătorului. Dacă nici rezervele nu respectă condiţiile impuse mai sus, vor fi descalificate, iar premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

 

Art. 8. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanti, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii si a identificarii ulterioare a castigatorilor, respectiv numele si prenumele, adresa de email, informatiile publice din contul de Facebook sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: publicarea castigatorului, intrarea in posesie premiilor castigate, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari, livrare. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in loteria publicitara si a prevederilor legale in vigoare (de ex.Codul fiscal, OG nr.99/2000, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la loterie prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

9.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@un-doi.ro, in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati extrimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predare premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

9.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra.

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

 

Art. 10. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 11.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de Mobile Distribution S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 17.12.2020 pe site-ul Organizatorului si la sediul Organizatorului. Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, pe e-mail la adresa marketing@un-doi.ro.

Mobile Distribution S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social/secundar al Organizatorului si pe site-ul www.un-doi.ro .

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 
 

Mobile Distribution S.R.L.

Data 17.12.2020

Devino un centru de plăți

Ai un magazin? Dorești să oferi un portofoliu diversificat de servicii clienților tăi?

Cu un-doi Centru de plăți oferi clienților tăi posibilitatea de a achita facturile de apă, gaz, electricitate, telefonie direct la tine în magazin. Pe lângă plata facturilor, cu un-doi poți oferi și asigurări, roviniete & încărcare electronică.