Cum te putem ajuta?

Pentru vânzarea de Paysafecard se emite bon fiscal sau factură?

Vânzarea produsului Paysafecard intră în categoria operațiunilor cu moneda electronică, nu intră în categoria prestarilor de servicii în sensul art. 271 din legea 227/2015, deci acest produs nu se facturează. Pentru vânzarea acestui produs nu veți emite bon pe casa de marcat, nici un-doi Centru de plăți nu va emite factura.

Operațiunile cu moneda electronică se vor efectua prin intermediul terminalelor un-doi Centru de plăți, la finalul fiecărei zile veți putea genera raportul Z de pe terminal care este similar raportului Z de pe casa de marcat, în baza căruia veți face plățile către un-doi Centru de plăți. De asemenea un-doi Centru de plăți va emite și vă va transmite periodic rapoarte ce cuprind totalul tranzacțiilor Paysafecard tranzacționate.

sau